Die Belangrikheid van Lees in die Opvoeding van Kinders

Default_A_group_of_diverse_kids_sitting_in_a_cozy_library_each_1

Die Belangrikheid van Lees in die Opvoeding van Kinders

Minder as 30% van ons leerders lees effektief – moet ons dit aanvaar of is daar oplossings? Hierdie vraag bekruip ons dikwels as opvoeders en ouers. Maar daar is ‘n antwoord – lees bly ‘n kritiese deel van ‘n kind se opvoeding. In hierdie artikel, gaan ons die krag van lees verken en praktiese oplossings aanbied vir diegene wat sukkel om hul kinders te motiveer om te lees.

As meeste leerders lees as vervelig ervaar, is dit ons verantwoordelikheid as opvoeders om ‘n omgewing te skep waarin lees opwindend en bevredigend is. Een manier om dit te bereik is deur die regte boeke te kies – boeke wat aansluit by die belangstellings en lewenservarings van ons kinders. Navorsing het getoon dat kinders wat ‘n passie vir lees ontwikkel, sterk leesgewoontes kweek en beter leesvaardighede ontwikkel.^[1]

Die redes waarom jou kinders MOET lees, is ‘n kragtige herinnering aan die inherente waarde van lees in die opvoeding van kinders. Van die ontwikkeling van taalvaardighede tot die verbetering van sosiale vaardighede – lees speel ‘n sleutelrol in die vorming van ‘n holistiese individu. Deur gesonde leesgewoontes by kinders te vestig en lees aan te moedig, skep ons ‘n fondament vir lewenslange leer en ontwikkeling.

Stimulus Maksima! verteenwoordig ‘n uiters waardevolle hulpbron vir die bevordering van lees onder kinders. Deur rekenaargebaseerde lees- en wiskunde programme beskikbaar te stel, ondersteun ons skole, terapeute, en ouers in die bevordering van lees- en wiskundige vaardighede. Met internetgebasseerde vorderingsverslae kan die vordering van kinders in die begrip en ander leesvaardighede deurgaans gevolg word, wat waardevolle insigte bied vir verdere ondersteuning en ontwikkeling.

Om lees prettig en betekenisvol te maak vir kinders, moedig ons aktiwiteite aan wat voortvloei uit die leeservaring. Van teken en skryf tot rolspel en dialog – hierdie aktiwiteite bevorder kreatiwiteit, empatie, en kritiese denke. Deur te gesels oor die storie en die karakters daarin, leer kinders om diep te dink en hul eie ervarings met die teks te verbind.

In die reis van leesontdekking, vind ons nie net vreugde in die verhale wat ons lees nie, maar ook in die verhale wat ons deel. Die krag van lees lê nie net in die woorde van die teks nie, maar ook in die gemeenskap wat dit skep. Kom ons werk saam om ‘n liefde vir lees te kweek en ‘n generasie te inspireer om weer die wonder van literatuur te ontdek.

 

Verwysings:

Sainsbury, M., & Schagen, I. (2004). Improving Reading at Key Stage 1: Research Report. Department for Education and Skills.

/ General, Reading Motivation / Tags: , ,

Comments

Comments are closed.

Pin It on Pinterest

Share This